DOKUMENTI

Odluka UO SSCG o pariticipaciji u troškovima takmičara PDF
Zakon o sportu PDF
Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje i obavljanje djelatnosti sportskih organizacija PDF
Nacionalni program sporta DOC
Pravilnik o osposobljavanu kadrova PDF
Pravilnik o Registraciji streličara PDF
Antidoping Pravilnik PDF
Pristupnica SSCG PDF
Statut SSCG PDF
Takmičarski pravilnik 2014 PDF
Ugovor Streličara i Klubova PDF
Disciplinsko materijalni pravilnik SSCG PDF
Pravilnik o izboru selekcija SSCG PDF
Rješenje o registraciji Streličarskog Saveza Crne Gore PDF
Full Membership confirmation PDF