ORGANIZACIJA SSCG

Predsjednik

|   Voislav Bulatović

Izvršni direktor

|   Milan Šekularac

Sekretar

|   Nebojša Glumac 

Upravni odbor

|   Voislav Bulatović 

|   Milan Šekularac 

|   Nikola Vukčević 

Nadzorni odbor

|   Zoran Vasiljević 

|   Maja Filipović 

|   Nenad Pavličić 

Tehnička komisija

|   Nebojša Glumac 

|   Milan Šekularac 

|   Damjan Rajković 

Odbor za marketing i medije

|   Ivica Tomašević 

|   Voislav Bulatović 

|   Nikola Vukčević